23 November 2013

5 Perkara wajib dijaga

Syariat Islam datang adalah bagi menjaga 5 perkara:-

 1)  Agama:- satu-satunya agama yang diredhai Allah Ta'ala adalah ISLAM. Islam agama lengkap dan sempurna, dibekalkan dengan kitab suci al-Quran yang asli dan dipandukan dengan hadis-hadis Nabi s.a.w.

2) Nyawa:- Anugerah Allah yang tidak ternilai adalah nyawa. Membunuh pada bukan yang hak adalah dilarang.

3 Akal:- Akal akan memandu manusia berfikir, menilai yang baik dan yang buruk. Merosakkan (meminum memabukkan) akal adalah diharamkan.

4) Harta:- Allah memberi rezeki yang luas kepada setiap hambaNya. Cuma bergantung kepada usaha dan ishtiar. Merosakkan dan curi hartabenda adalah dilarang.

5) Keturunan:- Islam menjaga keturunan (Nikah) supaya umat Islam berkembang mulia. Berzina yang akan merosakkan keturunan, adalah dilarang.

Kelima-lima perkara ini wajib dijaga bagi memelihara hidup yang mulia.
5

Tiada ulasan: