21 Julai 2012

Basahi lidah

Selalulah basahi lidah kita dengan berzikir dan bertasbih kepada Allah swt..