02 Jun 2013

Adat Terhadap Ibubapa

Adat Terhadap Ibubapa:-

Imam Ghazali telah menggariskan beberapa panduan, iaitu:
1• Mendengar kata mereka dan Taat perintah mereka selagi mereka tidak menyuruh membuat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah S.W.T.

 2• Berdiri apabila mereka berdiri kerana menghormati.

3• Tidak melintas di hadapan mereka, tetapi hendaklah berjalan di sisi atau di belakang kecuali atas perintah mereka untuk sesuatu maksud.

4• Tidak meninggikan suara melebihi suara mereka.

5• Menjawab panggilan mereka dengan suara yang lembut.

 6• Sentiasa memelihara dan merawat apabila mereka sakit. Jangan sampai melakukan sesuatu yang melanggar keredhaan mereka baik dalam sikap, perkataan ataupun perbuatan.

7• Merendah diri dengan sopan dan lemah lembut serta sentiasa berusaha meringankan beban mereka.

8•Tidak melakukan sesuatu kebaikan kepada mereka atas dasar membalas jasa melainkan atas dasar kewajipan demi keredhaan mereka dan keredhaan Allah S.W.T.

9• Tidak memandang mereka dengan menjeling, mengerling, marah atau masam muka.

10• Tidak bermuram hati apabila menghadapi wajah mereka.

11• Tidak keluar rumah sama ada jauh atau dekat kecuali dengan izin mereka.

Tiada ulasan: