27 September 2010

Penganut 4 Mazhab


1] Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi mulai tumbuh di Kufah (Iraq), kemudian tersebar ke negara-negara Islam bahagian Timur. Dan sekarang ini mazhab Hanafi merupakan mazhab resmi di Mesir, Turki, Syria dan Lebanon.

Dan mazhab ini dianut sebagian besar penduduk Afganistan, Pakistan, Turkistan, Muslimin India dan Tiongkok.


2] Mazhab Maliki.

Mulanya tersebar di Madinah, kemudian berkembang ke Magribi, Algeria, Tunisia, Libya, Bahrain, dan Kuwait.


3] Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i sampai sekarang dianut oleh umat Islam di Libya, Mesir, Indonesia, Filipina, Malaysia, Somalia, Arabia Selatan, Palestin, Jordan, Lebanon, Syria, Iraq, Hijaz, Pakistan, India, Jazirah Indo China, Sunni-Rusia dan Yaman.

4] Mazhab Hambali.

Awal perkembangannya, mazhab Hambali berkembang di Bagdad, Iraq dan Mesir dalam waktu yang sangat lama. Pada abad XII mazhab Hambali berkembang terutama pada masa pemerintahan Raja Abdul Aziz As Su'udi. Dan masa sekarang ini menjadi mazhab resmi pemerintahan Saudi Arabia dan mempunyai penganut terbesar di seluruh Jazirah Arab, Palestina, Syria dan Iraq.

Demikian sekilas sejarah dan penjelasan dari keempat mazhab yang terkenal.Tiada ulasan: