20 Oktober 2010

Beli rumah...kwsp


Pengeluaran Membeli Rumah
Pengeluaran simpanan kwsp Akaun 2 untuk membiayai pembelian sebuah rumah secara individu; ATAU pembelian secara bersama dengan ahli keluarga terdekat (ibu-bapa, suami-isteri, adik-beradik atau anak-anak).

Pembelian sebuah rumah dengan individu lain yang tiada pertalian keluarga dibenarkan dengan syarat individu tersebut merupakan pembeli dan peminjam.

Pengeluaran ini membenarkan anda membeli rumah daripada pemaju, individu lain atau lelongan awam.

Pengeluaran untuk membeli rumah kedua dibenarkan setelah rumah pertama dijual atau berlaku pelupusan pemilikan. Pelupusan pemilikan bermaksud ‘hilang pemilikan ke atas rumah pertama yang dimiliki melalui pengeluaran KWSP sebelum ini’ atas sebab rumah tersebut dilelong, penyerahan harta melalui perintah mahkamah, pindah milik atas dasar kasih sayang, rumah musnah akibat bencana alam, projek rumah terbengkalai atau pembatalan pembelian rumah.

Kelayakan Memohon

(i) Warganegara Malaysia; ATAU
(ii) Warganegara Malaysia yang telah membuat pengeluaran di bawah Pengeluaran Meninggalkan Negara sebelum 1 Ogos 1995 dan kemudian memilih untuk mencarum semula dengan KWSP; ATAU

(iii) Bukan warganegara Malaysia yang:
Menjadi ahli sebelum 1 Ogos 1998; ATAU

Mendapat taraf Penduduk Tetap (PR)

Anda belum mencapai umur 55 tahun pada tarikh permohonan diterima oleh KWSP; DAN
Anda mempunyai simpanan sekurang-kurangnya RM500.00 di dalam Akaun 2.

Syarat-syarat Pengeluaran

Anda Layak Memohon Sekiranya;

1. Membeli sebuah rumah kediaman (jenis banglo/ teres/berkembar/ apartment/kondominium/‘studio apartment’/‘service apartment’/ ‘townhouse’/SOHO) atau rumah kedai dengan unit kediaman.

2. Pembiayaan pembelian rumah melalui:

(i) Pinjaman perumahan daripada mana-mana institusi seperti berikut:
• Institusi kewangan yang dilesenkan di bawah Akta Bank dan
Institusi Kewangan 1989(BAFIA)
• Kerajaan Pusat/Negeri atau lain-lain agensi kewangan kerajaan
• Majikan ahli
• Koperasi/syarikat kerjasama yang berlesen (diluluskan oleh
Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Kementerian Pembangunan Usahawan dan
Koperasi)
• Syarikat Insurans berlesen yang diluluskan oleh Bank Negara
Malaysia
• Pemberi pinjaman yang dibenarkan oleh KWSP; ATAU

(ii) Secara tunai.

3. Anda telah menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli tidak melebihi tiga (3) tahun pada tarikh permohonan diterima oleh KWSP.

4. Anda tidak pernah membuat Pengeluaran Perumahan; ATAU Anda telah membuat pengeluaran untuk membeli rumah pertama dan telah menjualnya atau berlaku pelupusan pemilikan dan kemudian membeli rumah kedua. Bukti penjualan /pelupusan pemilikan rumah pertama perlu dikemukakan.

5. Anda ingin membeli rumah yang telah diperolehi secara sewa beli daripada pihak yang dibenarkan oleh KWSP.

6. Anda membeli tanah dan membina rumah di atasnya serentak (tarikh perjanjian beli tanah dengan tarikh perjanjian bina rumah hendaklah dalam tempoh 6 bulan).


http://www.kwsp.gov.my/index.php?hdl=bin&rp=1046

sila semak di web kwsp sumber

Tiada ulasan: