28 Jun 2011

Janggut

Pendapat 4 madzhab mengenai janggut:

Rumusan al-Qardhawi dalam Fiqh Thaharah:[1] Hanafi: sebahagian kata sunnah, sebahagian lagi kata wajib menyimpan janggut.

[2] Maliki: ada kata makruh dan ada yg kata haram mencukurnya

[3] Syafi'iy: Makruh mencukurnya (Imam Rafi'iy dan Imam Nawawi)

[4] Hambali: wajib memeliharanya dan ada sebahagian yg hanya mengatakan sunnah.

Pendapat Dr al-Qardhawi: sunnat mu'akkad (diberatkan) utk menyimpannya:-
Dalil al-Qardhawi: Apa yg diperintah oleh Al-Quran ianya wajib, manakala apa yg datang dari Nabi s.a.w, maka ia adalah sunnah, sunnah sifatnya adalah anjuran. Janggut, anjurannya adalah dari sunnah bukan Al-Quran.

1. Golongan yg kata sunnah guna dua hujah asas:

(a). apa yg Nabi sarankan tanpa ancaman, jatuh hukum sunnah
(b). pelihara janggut diletakkan dalam kitab2 fiqh dalam Bab: sunan al- fitrah.

2. golongan yg kata wajib:

apa jua yg Nabi perintah maksudnya wajib...

3. golongan yg kata harus..
simpan janggut adalah saranan yg disertai illat (sebab), jika illatnya sudah hapus, maka gugurlah hukumnya..
zaman dulu, cukur janggut adalah budaya non-muslim, maka zaman sekarang, kaum sikh pun mewajibkan janggut, juga karyawan, artis, pemain bola...professor universtiy, mereka menyimpan jangut maka gugurlah illatnya.
Al-Qardhawi (Fatawa Mu'asirat; `Awaamil as Sa'at wal Murunah fi asSyari'at alIslamiyah; Bagaimana kita berinteraksi dengan asSunnah; Fiqh al Awlawiyat) berpendapat Kesunnahan menyimpan janggut ini termasuk sunnah peringkat kamaliat (kesempurnaan ummat dan rupadiri umat Islam yang unik dan unggul di mata dunia)

Sunnah ini ditekan oleh Nabi ketika mana umat Islam telah melaksanakan kesemua sunnah yang dharuriat (asas) dan hajiat (keperluan); yang menjadi masalah sekarang ialah umat Islam kini mereka hanya nampak hanya sunnah yang kamaliat dan meninggalkan sunnah-sunnah yang asas dan bersifat wajib dilaksanakan terlebih dahulu untuk membina sebuah umat yang kuat dan berwibawa. Sunnah sejenis dengan menyimpan dan menjaga janggut-misai termasuklahlah dlm urusan memilih jenis pakaian, warna pakaian, tutup kepala, sunnah alfitrah (sikat rambut, potong kuku, mencukur bulu kemaluan, cara makan-minum, adab ke tandas, dsbnya)

"Abdullah bin Umar berkata: Bersabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: "Janganlah kamu menyerupai orang-orang Musyrikin, peliharalah janggut kamu dan tipiskanlah misai (kumis) kamu".
(Lihat: ارواء الغليل hlm. 77. Nashiruddin al-Albani. Hadis Riwayat Bukhari, Muslim dan Al-Baihaqi)

Bersabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: "Janganlah kamu meniru (menyerupai) orang-orang Majusi (penyembah berhala) kerana mereka itu memotong (mencukur) janggut mereka dan memanjangkan (memelihara) misai (kumis) mereka". (Hadis Riwayat Muslim)

Tiada ulasan: